Polish English German
A | A | A

O nas 

ECO-WATT Sp. z o.o. jest specjalistyczną firmą konsultingowo – inżynierską, założona w 31 marca 2009r.  przez osoby prywatne z udziałem Polskiej Izby Gospodarczej „EKOROZWÓJ” (PIGE), która jest uznanym i opiniotwórczym stowarzyszeniem polskiego samorządu gospodarczego o ogólnopolskim zakresie działania w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.

Prezesem spółki jest Pan Janusz Kulesza - specjalista z dziedziny technologii ochrony środowiska oraz odnawialnych żródeł energii, absolwent Politechniki Warszawskiej, przedsiębiorca prywatny o wieloletnim doswiadczeniu w branży budownictwa inżynieryjnego, piastujący równiez funkcję wiceprezesa zarządu PIGE.

 

Spółka obecnie prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach;

1.  DZIAŁALNOŚĆ  DORADCZO - EKSPERCKA

w ramach tej części swojej aktywnoąci koncentrujemy swoje działania na;

  • wykonywaniu audytów energetycznych wg programu NFOŚiGW działania 5.8 cz. 2 tj. dla dużych odbiorców energii (powyżej 20 GWh/rok) wraz z kompleksową pomoca w postępowaniu konkursowym celem uzyskania finansowania projektu, a następnie rozliczeniu uzyskanych środków pomocowych
  • opracowywaniach wszelkiej innej dokumentacji wymaganej w programach wsparcia finansowego  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodargi   Wodnej ( NFOŚiGW )
  • opracowywaniu wszelkich analiz z zakresu ochrony srodowiska, w tym raportów o oddziaływaniu planowanych bądz istniejących inwestycji na środowisko tzw. "raportów OOS"
  • opracowaniach specjalistycznych dotyczących m.in.;

            -  ekologicznej energetyki rozwijanej na bazie projektów OZE,

            -  rekultywacji składowisk odpadów z odzyskiem surowców,

            -   zagospodarowania odpadów komunalnych i z oczyszczalni ścieków,

            -  wdrażania technologi odzysku energii z surowców odpadowych


2.  DZIAŁALNOŚĆ  INWESTYCYJNA,


polegająca na wdrażaniu nowatorskich technologii eksploatacji i ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów czy wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych współpracując m.in. z Członkami Rady Naukowo-Programowej PIGE jako zespołem doradców, firmami będącymi Członkami PIGE, firmami z sektora prywatnego i publicznego oraz jednostkami administracji terenowej, a także korzystając ze swoich kontaktów z gronem renomowanych partnerów krajowych i zagranicznych.

Zapraszamy Państwa do współpracy